G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 3 - Sundheds- og dyreplejen

Bilag 3 til AT-vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

Generer PDF

En lang række infektioner herunder, HIV og hepatitis B, kan optræde uden at give symptomer. Det er derfor ikke altid muligt at få kendskab til alle patienters smittestatus (den er heller ikke altid kendt af patienten). Derfor skal alle patienter og alt patientmateriale (fx blod, væv og vævsvæsker) betragtes som potentielt smittefarlige og behandles derefter.

For at sikre personalet mod unødige risici for smitteoverførsel – både til dem selv og til andre patienter – er det derfor nødvendigt at træffe specielle forholdsregler:

  • Hygiejniske forholdsregler (svarende til Sundhedsstyrelsens procedurerelaterede retningslinjer)
  • Hensigtsmæssige fremgangsmåder ved dekontaminering og desinfektion
  • Procedure for sikker håndtering og bortskaffelse af potentielt kontamineret affald, vasketøj o.l.
  • Fastlagte procedurer for udtagning, håndtering og undersøgelser af prøver fra patienter
  • Fastlagte aftaler om, hvilke personlige værnemidler der skal benyttes i hvilke situationer.

I isolationsstuer eller -enheder med patienter, der er eller mistænkes at være smittet med mikroorganismer i risikogruppe 3 eller 4, skal der træffes særlige foranstaltninger svarende til laboratorier klasse 3 henholdsvis 4.

Arbejdet skal tilrettelægges således, at hud- og slimhindekontakt med muligt smittefarligt materiale undgås. De nødvendige procedurer vil afhænge af det konkrete arbejde på afdelingen/klinikken, så det vil derfor være nødvendigt med lokalt tilpassede regler og retningslinier.

Indhold

Indhold

Henter PDF