G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 4 - Relevante spørgsmål ved arbejde med mikroorganismer

Bilag 4 til AT-vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer

Ved arbejde med mikroorganismer, der kan fremkalde infektioner, skal den biologiske APV indeholde overvejelser om:

 • Hvad kan der ske? – også i allerværste fald?
 • Hvor sandsynligt er det, at det vil ske? Dette afhænger af organismens egenskaber, hvem og hvad der kan blive inficeret, arbejdstyper, udstyr mv.
 • Hvis det sker, hvor alvorligt vil det så være? Alt fra ikke alvorligt til potentielt livstruende.
 • Hvilke forholdsregler bør der tages for at imødegå risikoen.

Spørgsmål der bør besvares:

 • Hvilken dosis skal der til for at fremkalde en infektion?
 • Påvirker kulturvolumenet og koncentrationen af mikroorganismen den biologiske APV?
 • Er den sporedanner?
 • Er mikroorganismen modstandsdygtig over for udtørring?
 • Hvordan sker overførslen? Er mikroorganismen luftbåren? Kan den overføres via aerosoler eller støv?
 • Hvordan sker smitten? Personlig kontakt, udsatte slimhinder, indtrængen gennem huden, indtagelse, indånding, insektbid eller seksuel kontakt?
 • Kan mikroorganismen smitte fra person til person?
 • Hvem er vært? Mennesker, dyr, planter?
 • Er der tale om en vildtype eller en svækket virus eller bakteriestamme? Og kan den i givet fald mutere tilbage til vildtypen?
 • Findes der tilgængelige vacciner, og hvor effektive er de?
 • Findes der tilgængelige behandlinger, fx antibiotika?
 • Hvilke desinfektionsmidler (varme og/eller kemikalier) virker, hvor længe er de om at virke og i hvilken koncentration?
 • Hvordan kan mikroorganismen overleve? Kan den gemme sig og dukke op igen, når vi tror, vi har desinficeret?
 • Er der risiko for direkte berøringskontakt eller direkte udsættelse for dråber til slimhinder, øjne, næse eller mund?
 • Er der risiko for indirekte overførsel/smitte via kontaminerede flader, fx dørhåndtag eller vandhaner?
 • Bruges der nåle, pipetter, glasvarer e.l., der er eller kan blive til spidse, skarpe eller skærende genstande?
 • Er der risiko for dannelse af store mængder aerosoler, fx fra centrifuger, homogenisatorer, blendere eller grindere?
 • Er der tidligere tilfælde af laboratorieassocierede infektioner? (findes bl.a. på www.ebsa.be) EBSA - European Biosafety Association
 • Er der risiko for infektion af voksne med et ellers normalt immunforsvar?
 • Er der særligt udsatte grupper, fx gravide eller immunsvækkede?
 • Er der risiko for sekundær spredning blandt befolkningen?

Indhold

Indhold

Henter PDF