Bilag 4 - Relevante spørgsmål ved arbejde med mikroorganismer

Bilag til AT-vejledning om udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer