Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø

De vigtigste regler om, hvornår virksomhederne får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at afdække, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Hent vejledningen som PDF

At-vejledningen handler om, hvornår virksomhederne får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at afdække, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

De vigtigste regler

Virksomheden skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed, når den får påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er den autoriserede rådgivningsvirksomhed, der skal foretage undersøgelsen.

Det fremgår af § 27 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud om at undersøge forhold i det psykiske arbejdsmiljø, når Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at der kan være problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der udgør en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Det kan fx være tilfældet i komplicerede mobningssager, ved komplekse psykiske arbejdsmiljøforhold, hvor der er uenighed i virksomheden om problemerne, og i sager, hvor der er kendskab til gener hos de ansatte, men hvor arbejdsgiveren afviser, at generne kan skyldes arbejdet.

Påbud om at undersøge forhold i det psykiske arbejdsmiljø betyder ikke, at Arbejdstilsynet har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Resultatet af undersøgelsen skal imidlertid gøre det muligt at vurdere, om der foreligger en overtrædelse af reglerne om psykisk arbejdsmiljø.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det psykosociale område, til at foretage undersøgelsen.

Læs også

Efterkommelse af undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø 

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljørådet - Bekendtgørelse 59 - 2013 - med senere ændringer

At-vejledning F.1.5 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 1.10.1 om rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, At-vejledning 1.10.3 om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer, At-vejledning 1.10.4 om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer og At-vejledning 25.1 om rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed.

Indhold

Indhold

Henter PDF