Gå til hovedindholdet

Sådan søger du

Hvis du søger efter en titel, kan du søge efter titlen i citationstegn for at få et mere specifikt søgeresultat. Fx "Arbejdets udførelse".
Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alle regeltyper: AT-vejledninger, Bekendtgørelser eller Love & EU-forordninger.

Du kan vælge at afgrænse din søgning, så du får færre resultater.

  • Søg i resultater: Søg efter bestemte ord i reglerne der vises i resultatlisten.
  • Emne: Du kan vælge et (eller flere) arbejdsmiljøområder du vil søge inden for.
  • Branche: Du har mulighed for at vælge en (eller flere) branche(r) som du vil begrænse søgningen til.

Du kan kombinere alle ovenstående. Der sættes automatisk et OG mellem de valg du træffer, således at flere valg i afgrænsningerne betyder færre søgeresultater.

Tal i parenteser viser hvor mange Regler, der er tilknyttet det valg du træffer.

Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.

Nye regler

Find en oversigt over den nyeste lovgivning og nye regler.

Nyt om regler

Henter PDF