Bilag 1 - Oversigt over gældende uddannelseskrav som omfattet af § 1, stk. 1

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Ansvarlig for boreoperationer (brøndkontrolkursus)

Bekendtgørelse nr. 1379 af 4. december 2017 om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 21.

Arbejde som kranfører, gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m. v., §§ 26-30.

Arbejde med epoxy og isocyanater

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 38.

Arbejde med asbest

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 34.

Arbejde med svejsning

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m. v., § 36.

Arbejde med styren

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 35.

Arbejde med opstilling af stilladser

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 39.

Arbejde med bitumenprodukter

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 37.

Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 31.

Arbejde som kedelpasser

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 32.

Arbejde som kølemontør

Bekendtgørelse nr. 1404 af 4. december 2017 om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., § 33.