Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - Bilag 2 - Oversigt over områder, hvor der skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, da erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og fordi den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed, jf. § 4, stk. 1, jf. dog § 10

Bilag 2 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 151 af 25. februar 2016 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

1. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark, og som ikke opfylder kravene i § 10, skal have deres erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående af Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes 1. gang, inden for følgende områder:

1.1 Arbejde med asbest
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 12 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.2 Fører af teleskoplæsser
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 6 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.3 Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 9 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.4 Arbejde som gaffeltruckfører
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 5 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.5 Arbejde som kedelpasser
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 10 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.6 Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.7 Arbejde som kølemontør
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 11 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.8 Arbejde med opstilling af stilladser undtaget opstilling af rulle- og bukkestilladser
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.9 Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 14 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.