Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - Bilag 3 - Oversigt over områder, hvor der ikke skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 4, stk. 2, for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark

Bilag til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 151 af 25. februar 2016 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

1. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal ikke have deres erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående af Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes, inden for følgende områder:

1.1 Arbejde med asfaltmaterialer
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 15 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.2 Arbejde med epoxy og isocyanater
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 16 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.3 Arbejde med styren
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 13 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1. 

1.4 Arbejde som kranfører (på nær mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.5 Arbejde med opstilling af stilladser (kun rulle- og bukkestilladser)
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.6 Fører af gaffelstabler
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 5 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.7 Uddannelsen som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet 
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om bygherrens pligter § 6, samt bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser kapitel 3 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.