Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Antal årlige eftersyn for elevatorer mv.

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Generer PDF

Udgangspunkt for det mindste antal årlige eftersyn j. § 26, stk. 2 er angivet i kolonne 1.

Et inspektionsorgan kan, efter en konkret vurdering, tillade antallet af eftersyn lempet ud fra kriterierne opstillet i kolonne 2-8. Lempelsen skal revurderes ved hver besigtigelse og afprøvning.

Hvis flere kriterier i kolonne 2-8 er relevante, skal den kolonne med det højeste antal eftersyn vælges.

Antal af eftersyn kan dog aldrig være mindre end det antal der fremgår af fabrikantens anvisninger.

 

Udgangspunkt for antal eftersyn/år

Vurdering foretages af inspektionsorgan

Ikke CE-mærkede anlæg

CE-mærkede anlæg

Anlæg
opstillet
i fugtigt
miljø
(fx slagterier
og anden
fødevare-industri)

Anlæg
opstillet
i særligt
støvende
miljø (fx kul-kraftværker,
korn og foderstof)

Kæde-trukne anlæg

Anlæg
opstillet
udendørs (al udrustning
i det fri)

Anlæg
opstillet
delvist
udendørs (fx døre udsat
for vejrlig)

A

Person og person/godselevatorer

0 – 80.000 starter/år

12

6

4

6

12

6

80.000 – 150.000 starter/år

12

8

150.000 – 300.000 starter/år

12

10

6

>300.000 starter/år

12

12

Særligt beskyttede anlæg – Aflåste1

2

 

Anlæg i 1-2 families huse

1

 

 

Udgangspunkt for
antal eftersyn/år

Indendørs
opstillet

 

Udendørs
opstillet

B

Byggeelevator

Personførende byggeelevatorer

12

12

 

12

C

Rulletrapper og rullefortove

Rulletrapper og rullefortove

12

12

  6

D

Løfteplatforme > 3 m løftehøjde

Offentlig tilgængelig

12

4

 

12

Aflåst eller under konstant overvågning2

4

2

 

2

1-2 families huse

2

1

 

2

Kun godstransport

4

2

 

4

E

Trappeløbselevatorer

Offentlig tilgængelig

12

4

 

12

Aflåst eller under konstant overvågning2

4

2

 

4

1-2 families huse

2

1

 

2

Kun godstransport

4

2

 

4

F

Andre elevatorer

Paternostre elevatorer

12

 

Inspektions- eller kranførerelevator

4

Elevatorer i vindmøller

4

Teatersceneelevator

4

Godselevator > 300 kg eller betrædbar

2

Godselevator ≤ 300 kg og ikke betrædbar3

2

1 Aflåste elevatorer, der sjældent anvendes, eller hvor brugen er begrænset til maks. 10 personer.

2 Gælder også for offentlig tilgængelige anlæg.

3 Kan reduceres til 1 årligt eftersyn, hvis elevatoren har faktisk forriglede låse og 2 eller flere bæremidler, eller hvis elevatoren er CE-mærket iht. kapitel 2 i bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler.

Henter PDF