Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 5 - Besigtigelse og afprøvning, jf. kapitel 7

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Generer PDF

Besigtigelse og afprøvning fortages med intervallerne, der er anført i § 39.

Besigtigelse og afprøvning skal omfatte:

 1. afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse
 2. afprøvning af bremsesystemet,
 3. afprøvning af låseanordninger, der forhindrer adgang til elevatorens bevægelsesbane og som forhindrer utilsigtet igangsætning,
 4. afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr,
 5. undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder revnedannelser og slidtage samt friktion,
 6. undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten mv.,
 7. at ryddeligheden er tilfredsstillende,
 8. at udstyret fortsat er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4,
 9. at udstyret fortsat er indrettet iht. relevante indretningsbekendtgørelse,
 10. at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden,
 11. at der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation,
 12. at alarmer mv. fungerer tilfredsstillende,
 13. at særlige betingelser for brugen og anvendelsen er opfyldt,
 14. om eftersynsintervallerne skal ændres.

Elevatorens mv. generelle tilstand, samt opstillingssted og anvendelse med henblik på, om antallet af eftersyn om året skal ændres, jf. bilag 3.

Hvis antallet af eftersyn om året ændres, noteres dette i elevatorens mv. servicebog med de nye intervaller. Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene er opfyldte, påføres gyldighedsperioden og besigtigelsesdatoen på besigtigelsesskiltet i transportredskabet, i stolen, ladet eller lignende, jf. § 25, stk. 1. Endvidere noteres resultatet i servicebogen.

Hvis besigtigelsen og afprøvningen viser, at kravene ikke er opfyldte, meddeles dette til ejeren eller brugeren med en udførlig begrundelse, og der tages stilling til, om der er grundlag for at informere Arbejdstilsynet, jf. § 42.

Henter PDF