Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Oversigt over øvrige gældende arbejdsmiljøbekendtgørelser med bestemmelser vedrørende anvendelse af tekniske hjælpemidler, pr. 1. december 1998, jf. § 17, stk. 2

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Generer PDF

Oversigt over øvrige gældende arbejdsmiljøbekendtgørelser med bestemmelser vedrørende anvendelse af tekniske hjælpemidler, pr. 1. september 1995, jf. § 17, stk. 2.

Boltepistoler

Bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør og tilhørende forskrift (Arbejdstilsynets publikation 59/75).

Containere

Bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 om konvention om sikre containere.

Dampkedler

1. Bekendtgørelse nr. 564 af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 262 af 8. april 1988.

2. Bekendtgørelse nr. 565 af 22. december 1971 om pasning af dampkedler.

Elevatorer

1. Bekendtgørelse nr. 626 af 18. december 1980 om indretning og brug af mekanisk drevne elevatorer.

2. Bekendtgørelse nr. 628 af 18. december 1980 om sikkerhedsregler ved montørarbejde ved elevatorer m.v.

Gaffeltruck

Bekendtgørelse nr. 136 af 28. marts 1978 om gaffeltruckførercertifikat, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 96 af 11. marts 1982.

Hejseredskaber m.v.

1. Bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil.

2. Bekendtgørelse nr. 509 af 15. oktober 1976 om kranførercertifikat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 21. marts 1979.

Køleanlæg

Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretning og brugen af køleanlæg.

Naturgasanlæg

Bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 481 af 12. juni 1995.

Selvkørende motorkøreredskaber

Se traktorer.

Traktorer

Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorkøreredskaber.

Trykbeholdere

1. Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 562 af 24. juni 1994.

2. Bekendtgørelse nr. 626 af 10. august 1990 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, som ændret ved bekendtgørelse nr. 147 af 7. marts 1995.

Indhold

Indhold

Henter PDF