G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Praktiske retningslinjer for den i § 37 omhandlede helbredsundersøgelse af arbejdstagerne

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1792 af 18. december 2015 om asbest

Generer PDF

1. Ifølge den nuværende viden kan det fastslås, at udsættelse for frie asbestfibre kan fremkalde følgende lidelser:

  • Asbestose,
  • Mesotheliom,
  • lungekræft,
  • mave- og tarmkræft

2. Lægen skal have kendskab til de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat for asbest.

3. Helbredsundersøgelser af arbejdstagerne gennemføres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis og bør i det mindste omfatte følgende:

  • udarbejdelse af en journal vedrørende arbejdstagerens helbreds- og arbejdsforhold
  • personlig samtale
  • almindelig klinisk undersøgelse og især af thorax
  • undersøgelse af åndedrætsfunktionen (spirometri og flow-volumenkurve).

Lægen træffer afgørelse om yderligere undersøgelser, såsom undersøgelser af ekspektoratets cytologi, en røntgenundersøgelse af thorax eller tomografi, på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden.

Indhold

Indhold

Henter PDF