G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Området for bindende forhåndsbesked, jf. § 1.

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1992 af 9. december 2020 om bindende forhåndsbesked

Arbejdstilsynet kan efter anmodning meddele bindende forhåndsbesked til arbejdsgivere samt projekterende og rådgivere indenfor følgende områder:

  1. Substitution i forbindelse med produktvalg til overfladebehandling af bygninger og konstruktioner. Der vil alene kunne gives bindende forhåndsbesked for en 2-årig periode.
  2. Arbejde, der indebærer kontakt med asbest, fx ind- og udvendig asbestsanering af bygninger og konstruktioner.
  3. Nedbrydning af bygninger og konstruktioner, - dog ikke delnedbrydning fx i forbindelse med ombygning.
  4. Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder.
  5. Daglig løftemængde.
  6. Opstilling af og arbejdets udførelse omkring maskiner, herunder den indbyrdes placering af maskiner, når dette ikke kræver sammenbygning og ikke indebærer indgreb i indretningen af maskinerne.
  7. Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder.
  8. Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger.

Indhold

Indhold

Henter PDF