Biologiske agenser og arbejdsmiljø - 8 - Klassifikation af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4.

Bilag 8 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Indledende bemærkninger

 1. Listen over klassificerede biologiske agenser indeholder kun de agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker, d.v.s. de agenser, der tilhører risikogruppe 2, 3 og 4. Dyre- og plantepatogener, som vides ikke at påvirke mennesker, er ikke medtaget.

  Genetisk modificerede organismer er ikke specifikt omfattet af listen. Derimod vil listen kunne bruges som baggrund for en vurdering af evt. opførte værtsorganismer for genetisk modifikation.

 2. Listen over klassificerede biologiske agenser er baseret på biologiske agensers virkning på sunde personer. Der er ikke taget specielt hensyn til de særlige virkninger, der kan optræde hos personer, hvis modtagelighed kan være påvirket af f.eks. allerede eksisterende sygdom, medicinsk behandling, svækket immunitet, graviditet eller amning.

 3. 3. Biologiske agenser, som ikke er klassificeret i gruppe 2-4 på listen, klassificeres ikke implicit i gruppe 1.

  Hvad angår slægter af biologiske agenser, som indeholder mange arter, der vides at kunne fremkalde infektionssygdom hos mennesker, omfatter listen de arter, der oftest giver sygdom, tillige med en generel henvisning til at andre arter inden for samme slægt kan påvirke helbredet (spp). Når en hel slægt nævnes i listen, udelukkes implicit de arter og stammer, der vides ikke at være sygdomsfremkaldende.

 4. Når en stamme er svækket eller har mistet sine kendte sygdomsfremkaldende gener, finder den indeslutning, jf. §§ 11, 12 og § 14, stk. 2 samt bilag 5 og 6, der svarer til forældrestammens klassifikation, ikke nødvendigvis anvendelse. Dette afgøres ved en hensigtsmæssig vurdering, jf. § 3, af den risiko, stammen udgør på arbejdsstedet.

  Eksempler på sådanne stammer er stammer, der skal anvendes som et produkt eller en del af et produkt til bl.a. forebyggelse eller behandling.

 5. Den nomenklatur for biologiske agenser, der er blevet anvendt ved klassificeringen, afspejler og er i overensstemmelse med de seneste internationale aftaler om agensers taksonomi og nomenklatur, der var gældende på det tidspunkt, da listen blev opstillet. Listen over klassificerede biologiske agenser er således et udtryk for den viden, der var til rådighed, da listen blev opstillet. Listen ajourføres, når den ikke længere afspejler den aktuelle viden.

 6. Samtlige virus, der allerede er isolerede hos mennesker, men som endnu ikke er blevet vurderede og klassificerede i listen, klassificeres som udgangspunkt ikke lavere end risikogruppe 2, med mindre det kan godtgøres, at de ikke kan forårsage sygdom hos mennesker.

 7. De indeslutningskrav, jf. §§ 11 og 12 og § 14, stk. 2 samt bilag 5 og 6, der følger af klassifikationen af parasitter, gælder kun for de af parasittens livsstadier, der kan være sygdomsfremkaldende hos mennesker.

 8. Visse biologiske agenser, der er klassificerede i gruppe 3 og i listen er mærket med en asterisk (*), udgør i visse tilfælde kun en begrænset smittefare for de ansatte, da de normalt ikke overføres via luften.

 9. Listen indeholder særskilte angivelser for biologiske agenser, der ud over at kunne fremkalde infektionssygdom kan fremkalde allergiske eller toksiske reaktioner, for biologiske agenser, imod hvilke der findes effektiv vaccine, og for de biologiske agenser, hvor det er hensigtsmæssigt at opbevare lister over de ansatte, der er eller har været udsat herfor, i op til 40 år.

Angivelserne er systematiseret i form af følgende bemærkninger:
A: Mulighed for allergiske reaktioner.
T: Toksindannende.
D: Listen over ansatte, der udsættes for det pågældende biologiske agens, skal opbevares i 40 år efter den sidste kendte eksponerings ophør.

V: Effektiv vaccine til rådighed.

       

Biologisk agens

Klassifikation

Bemærkning

       

Bakterier og lignende

   
       

Actinobacillus actinomycetem comitans

2

 
       

Actinomadura madurae

2

 
       
 

A. pellerieri

2

 
       

Actinomyces gerencseriae

2

 
       
 

A. israelii

2

 
       
 

A. pyogenes

2

 
       

Actinomyces spp1)

2

 
       

Archanobacterium haemolyticum

   
       

(Corynebacterium haemolyticum)

2

 
       

Bacillus anthracis

3

 
       

Bacterioides fragilis

2

 
       

Bartonella bacilliformis

2

 
       
 

B. quintana (Rochalimaea quintana)

2

 
       

Bartonella (Rochalimea) spp.

2

 
       

Bordetella bronchiseptica

2

 
       
 

B. parapertussis

2

 
       
 

B. pertussis

2

V

       

Borrelia burgdorferi

2

 
       
 

B. duttonii

2

 
       
 

B. recurrentis

2

 
       

Borrelia spp.

2

 
       

Brucella abortus

3

 
       
 

B. canis

3

 
       
 

B. melitensis

3

 
       
 

B. suis

3

 
       

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 
       
 

B. pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

 
       

Campylobacter fetus

2

 
       
 

C. jejuni

2

 
       

Campylobacter spp.

2

 
       

Cardiobacterium hominis

2

 
       

Chlamydia pneumoniae

2

 
       

Chl. psittaci (aviære stammer)

3

 
       

Chl. psittaci (andre stammer)

2

 
       

Chl. trachomatis

2

 
       

Clostridium botulinum

2

T

       

Cl. perfringens

2

 
       

Cl. tetani

2

T, V

       

Clostridium spp.

2

 
       

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

       
 

C. minutissimum

2

 
       
 

C. pseudotuberculosis

2

 
       

Corynebacterium spp.

 2  
       

Coxiella burnetii

 3  
       

Edwardsiella tarda

 2  
       

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

 2  
       

Ehrlichia spp.

 2  
       

Eikenella corrodens

 2  
       

Enterobacter aerogenes/cloacae

 2  
       

Enterobacter spp.

 2  
       

Enterococcus spp.

 2  
       

Erysipelothrix rhusiopathiae

 2  
       

Escherichia coli, (verocytotoksiske stammer, fx O157:H7 eller O103)

3 *)

T

       

Escherichia coli2)

2

 
       

Flavobacterium meningosepticum

2

 
       

Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemanae)

2

 
       

Francisella tularensis (type A)

3

 
       
 

F. tularensis (type B)

2

 
       

Fusobacterium necrophorum

2

 
       

Gardnerella vaginalis

2

 
       

Haemophilus ducreyi

2

 
       
 

H. influenzae

2

 
       

Haemophilus spp.

2

 
       

Helicobacter pylori

2

 
       

Klebsiella oxytoca

2

 
       
 

K. pneumoniae

2

 
       

Klebsiella spp.

2

 
       

Legionella pneumophila

2

 
       

Legionella spp.

2

 
       

Leptospira interrogans (samtlige serovarianter)

2

 
       

Listeria monocytogenes

2

 
       
 

L. ivanovii

2

 
       

Morganella morganii

2

 
       

Mycobacterium africanum

3

V

       
 

M. avium/intracellulare

2

 
       
 

M. bovis (undtagen BCG-stammen)

3

V

       
 

M. chelonae

2

 
       
 

M. fortuitum

2

 
       
 

M. kansasii

2

 
       
 

M. leprae

3

 
       
 

M. malmoense

2

 
       
 

M. marinum

2

 
       
 

M. microti

3 *)

 
       
 

M. paratuberculosis

2

 
       
 

M. scrofulaceum

2

 
       
 

M. simiae

2

 
       
 

M. szulgai

2

 
       
 

M. tuberculosis

3

D, V

       
 

M. ulcerans

3 *)

 
       
 

M. xenopi

2

 
       

Mycoplasma caviae

2

 
       
 

M. hominis

2

 
       
 

M. pneumoniae

2

 
       

Neisseria gonorrhoeae

2

 
       
 

N. meningitidis

2

V (type A og C)

       

Nocardia brasiliensis

2

 
       
 

N. farcinica

2

 
       
 

N. nova

2

 
       
 

N. otitidiscaviarum

2

 
       

Pasteurella multocida

2

 
       

Pasteurella spp.

2

 
       

Peptostreptococcus anaerobius

2

 
       

Plesiomonas shigelloides

2

 
       

Porphyromonas spp.

2

 
       

Prevotella spp.

2

 
       

Proteus mirabilis

2

 
       
 

P. penneri

2

 
       
 

P. vulgaris

2

 
       

Providencia alcalifaciens

2

 
       
 

P. rettgeri

2

 
       

Providencia spp.

2

 
       

Pseudomonas aeruginosa

2

 
       

Rhodococcus equi

2

 
       

Rickettsia akari

3 *)

 
       
 

R. canada

3 *)

 
       
 

R . conorii

3

 
       
 

R. montana

3 *)

 
       
 

R. typhi (Rickettsia mooseri)

3

 
       
 

R. prowazekii

3

 
       

Rickettsia rickettsii

3

 
       
 

R. tsutsugamushi

3

 
       

Rickettsia spp.

2

 
       
 

Salmonella var. Arizonae

2

 
       
 

S. var. Enteritidis

2

 
       
 

S. var. Typhimurium

2

 
       
 

S. var. Paratyphi A, B og C

2

 
       
 

S. var. Typhi

3 *)

V

       

Salmonella (andre serologiske varianter)

2

 
       

Serpulina spp.

2

 
       

Shigella boydii

2

 
       
 

S. dysenteriae (type 1)

3 *)

T

       
 

S. dysenteriae (andre typer)

2

 
       
 

S. flexneri

2

 
       
 

S. sonnei

2

 
       

Staphylococcus aureus

2

 
       

Streptobacillus moniliformis

2

 
       

Streptococcus pneumoniae

2

 
       
 

S. pyogenes

2

 
       
 

S. suis

2

 
       

Streptococcus spp.

2

 
       

Treponema careteum

2

 
       
 

T. pallidum

2

 
       
 

T. pertenue

2

 
       

Vibrio cholerae (inkl. »El Tor«)

2

V

       
 

V. parahaemolyticus

2

 
       

Vibrio spp.

2

 
       

Yersinia enterocolitica

2

 
       
 

Y. pestis

3

V

       
 

Y. pseudotuberculosis

2

 
       

Yersinia spp.

2

 
       

Virus

   
       

Adenoviridae

2

 
       

Arenaviridae

   
       
 

LCM-Lassa-Virus Kompleks :

   
       
 

Lassa virus

4

 
       
 

Lymphocytic Choriomeningitis virus

   
       
 

(Neurotropiske stammer)

3

 
       
 

Lymphocytic Choriomeningitis virus (andre stammer)

2

 
       
 

Mopeia virus

2

 
       
 

Andre LCM-Lassa-kompleks vira

2

 
       
 

Tacaribe-Virus Kompleks :

   
       
 

Flexal virus

3

 
       
 

Guanarito virus

4

 
       
 

Junin virus

4

 
       
 

Machupo virus

4

 
       
 

Sabia virus

4

 
       
 

Andre Tacaribe-kompleks vira

2

 
       

Astroviridae

2

 
       

Bunyaviridae

   
       
 

Bunyamwera gruppe:

   
       
 

Bhanja virus

2

 
       
 

Bunyamwera virus

2

 
       
 

Germiston virus

2

 
       
 

Oropouche virus

3

 
       
 

California Encephalitis virus

2

 
       
 

Sin Nombre virus (tidl. Muerto Canyon)

3

 
       
 

Hantavirus:

   
       
 

Hantaan virus (Korea Hæmoragisk feber)

3

 
       
 

Seoul virus

3

 
       
 

Puumala virus

2

 
       
 

Prospect Hill virus

2

 
       
 

Andre Hantavirus

2

 
       
 

Nairovirus:

   
       
 

Congo/Krim Hæmoragisk febervirus

4

 
       
 

Hazara virus

2

 
       
 

Phlebovirus:

   
       
 

Rift Valley feber virus

3

V

       
 

Sandfly feber virus

2

 
       
 

Toscana virus

2

 
       

Andre sygdomsfremkaldende bunyaviridae

2

 
       

Caliciviridae

   
       
 

Hepatitis E virus

3 *)

 
       
 

Norwalk virus

2

 
       
 

Andre Caliciviridae

2

 
       

Coronaviridae

2

 
       

Filoviridae

   
       
 

Ebola virus

4

 
       
 

Marburg virus

4

 
       

Flaviviridae

   
       
 

Australsk Encephalitis virus (Murray Valley Encephalitis)

3

 
       
 

Centraleuropæisk tægebåren

   
       
 

Encephalitis virus

3 *)

V

       
 

Absettarov

3

 
       
 

Hanzalova

3

 
       
 

Hypr

3

 
       
 

Kumlinge

3

 
       
 

Dengue virus (type 1 - 4)

3

 
       
 

Hepatitis C virus

3 *)

D

       
 

Hepatitis G virus

3 *)

D

       
 

Japansk B encephalitis

3

V

       
 

Kyasanur Forest

3

V

       
 

Louping ill

3 *)

 
       
 

Omsk3)

3

V

       
 

Powassan

3

 
       
 

Rocio

3

 
       
 

Russisk Forårs-Sommer encephlitis (RSSE)3)

3

V

       
 

St. Louis encephalitis

3

 
       
 

Wesselbron virus

3 *)

 
       
 

West Nile feber virus

3

 
       
 

Gul feber virus

3

V

       
 

Andre kendte sygdomsfremkaldende flavivirus

2

 
       

Hepadnaviridae

   
       
 

Hepatitis B virus

3 *)

V, D

       
 

Hepatitis D virus (Delta + Hepatitis B) 4)

3 *)

V, D

       
 

Herpesviridae

   
       
 

Cytomegalovirus

2

 
       
 

Epstein-Barr virus

2

 
       
 

Herpesvirus simiae (B virus)

3

 
       
 

Herpes simplex virus (type 1 og 2)

2

 
       
 

Human B lymphotropic virus (HBLV-HHV6)

2

 
       
 

Human Herpesvirus 7

2

 
       
 

Human Herpesvirus 8

2

D

       
 

Varicella - Zoster

2

 
       

Orthomyxoviridae

   
       
 

Influenza virus (type A, B og C)

2

V5)

       
 

Tægebårne orthomyxoviridae:

   
       
 

Dhori & Thogoto virus

2

 
       

Papovaviridae

   
       
 

BK og JC virus

2

D6)

       
 

Human papillomavirus

2

D6)

       

Paramyxoviridae

   
       
 

Mæslingevirus (Morbilli)

2

V

       
 

Fåresygevirus (Parotitis)

2

V

       
 

Newcastle disease virus

2

 
       
 

Parainfluenza virus (type 1 - 4)

2

 
       
 

Respiratorisk Syncytialvirus

2

 
       

Parvoviridae

   
       
 

Human parvovirus (B 19)

2

 
       
 

Picornaviridae

   
       
 

Akut Hæmoragisk conjunctivitis virus (AHC)

2

 
       
       
       
 

Coxsackievirus

2

 
       
 

Echovirus

2

 
       
 

Hepatitis A virus (Human enterovirus type 72)

2

 
       
 

Poliovirus

2

V

       
 

Rhinovirus

2

 
       

Poxviridae

   
       
 

Buffalopox virus7)

2

 
       
 

Cowpox virus

2

 
       
 

Elephantpox virus8)

2

 
       
 

Milkers' node virus

2

 
       
 

Molluscum contagiosum virus

2

 
       
 

Monkeypox virus

3

V

       
 

Orf virus

2

 
       
 

Rabbitpox virus10)

2

 
       
 

Vaccinia virus

2

 
       
 

Variola (major & minor) virus

4

V

       
 

Variola virus (»hvide kopper«)

4

V

       
 

Yatapox virus (Tana & Yaba)

2

 
       

Reoviridae

   
       
 

Coltivirus

2

 
       
 

Human rotavirus

2

 
       
 

Orbivirus

2

 
       
 

Reovirus

2

 
       

Retroviridae

   
       
 

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

3 *)

D

       
 

Human T-cell Lymphotropic Virus (HTLV) type I og II

3 *)

D

       
 

Simian Immunodeficiency Virus (SIV)10)

3 *)

D

       

Rhabdoviridae

   
       
 

Rabies virus

3 *)

V

       
 

Vesikulær stomatitisvirus

2

 
       

Togaviridae

   
       
 

Alphavirus:

   
       
 

Eastern equine encephalomyelitis

3

V

       
 

Bebaru virus

2

 
       
 

Chikungunya virus

3 *)

 
       
 

Everglade

3 *)

 
       
 

Mayaro virus

3

 
       
 

Mucambo virus

3 *)

 
       
 

Ndumu virus

3

 
       
 

O'nyong-nyong virus

2

 
       
 

Ross River virus

2

 
       
 

Semliki Forest virus

2

 
       
 

Sindbis virus

2

 
       
 

Tonate virus

3 *)

 
       
 

Venezuelan equine encephalomyelitis

3

V

       
 

Western equine encephalomyelitis

3

V

       
 

Andre kendte alphavirus

2

 
       
 

Rubivirus (Rubella: Røde hunde)

2

V

       

Toroviridae

2

 
       

Ikke-klassificerede virus

   
       
 

Endnu ikke identificerede hepatitis virus

3 *)

D

       
 

Equine Morbillivirus

4

 
       

Ukonventionelle agenser med forbindelse til overførbare spongioforme encephalopatier (TSE'er)

   
       
 

Creutzfeld-Jacobs sygdom (CJD)

3 *)

D11)

       
 

variant Creutzfeld-Jacobs sygdom (vCJD)

3 *)

D11)

       
 

Bovin Spongioform Enceohalopati (BSE) og andre relaterede TSE'er12)

3 *)

D11)

       
 

Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrom (GSSS)

3 *)

D11)

       
 

Kuru

3 *)

D11)

       
 

Parasitter 13)

   
       

Acanthamoeba castellani

2

 
       

Ancylostoma duodenale

2

 
       

Angiostrongylus cantonensis

2

 
       
 

A. costaricensis

2

 
       

Ascaris lumbricoides

2

A

       
 

A. suum

2

A

       

Babesia divergens

2

 
       
 

B. microti

2

 
       

Balantidium coli

2

 
       

Brugia malayi

2

 
       
 

B. pahangi

2

 
       

Capillaria philippinensis

2

 
       

Capillaria spp.

2

 
       

Clonorchis sinensis

2

 
       
 

C. viverrini

2

 
       

Cryptosporidium parvum

2

 
       

Cryptosporidium spp.

2

 
       

Cyclospora cayatanensis

2

 
       

Dipetalonema streptocerca

2

 
       

Diphyllobothrium latum

2

 
       

Dracunculus medinensis

2

 
       

Echinococcus granulosus

3 *)

 
       
 

E. multilocularis

3 *)

 
       
 

E. vogeli

3 *)

 
       

Entamoeba histolytica

2

 
       

Fasciola gigantica

2

 
       
 

F. hepatica

2

 
       

Fasciolopsis buski

2

 
       

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

 
       

Hymenolepis diminuta

2

 
       
 

H. nana

2

 
       

Leishmania brasiliensis

3 *)

 
       
 

L. donovani

3 *)

 
       
 

L. ethiopica

2

 
       
 

L. mexicana

2

 
       
 

L. peruviana

2

 
       
 

L. tropica

2

 
       
 

L. major

2

 
       

Leishmania spp.

2

 
       

Loa loa

2

 
       

Mansonella ozzardi

2

 
       
 

M. perstans

2

 
       

Naegleria fowleri

3

 
       

Necator americanus

2

 
       

Onchocerca volvulus

2

 
       

Opisthorchis felineus

2

 
       

Opisthorchis spp.

2

 
       

Paragonimus westermani

2

 
       

Plasmodium falciparum

3 *)

 
       

Plasmodium spp. (human & simian)

2

 
       

Sarcocystis suihominis

2

 
       

Schistosoma haematobium

2

 
       
 

S. intercalatum

2

 
       
 

S. japonicum

2

 
       
 

S. mansoni

2

 
       
 

S. mekongi

2

 
       

Strongyloides stercoralis

2

 
       

Strongyloides spp.

2

 
       

Taenia saginata

2

 
       
 

T. solium

3 *)

 
       

Toxocara canis

2

 
       

Toxoplasma gondii

2

 
       

Trichinella spiralis

2

 
       

Trichuris trichiura

2

 
       

Trypanosoma brucei brucei

2

 
       
 

T. brucei gambiense

2

 
       
 

T. brucei rhodesiense

3 *)

 
       
 

T. cruzi

3

 
       

Wuchereria bancrofti

2

 
       
 

Svampe

   
       

Aspergillus fumigatus

2

A

       

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 
       

Candida albicans

2

A

       
 

C. tropicalis

2

 
       

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum)

3

 
       

Coccidioides immitis

3

A

       

Cryptococcus neoformans var. neoformans

   
       

(Filobasidiella neoformans)

2

A

       
 

C. neoformans var. gattii (F. bacillispora)

2

A

       

Emmonsia parva var. parva

2

 
       
 

E. parva var. crescens

2

 
       

Epidermophyton floccosum

2

A

       

Fonsecaea compacta

2

 
       
 

F. pedrosoi

2

 
       

Histoplasma capsulatum var. capsulatum

   
       

(Ajellomyces capsulatus)

3

 
       
 

H. capsulatum duboisii

3

 
       

Madurella grisea

2

 
       
 

M. mycetomatis

2

 
       

Microsporum spp.

2

A

       

Neotestudina rosatii

2

 
       

Paracoccidioides brasiliensis

3

 
       

Penicillium marneffei

2

A

       

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)

2

 
       
 

S. prolificans (inflatum)

2

 
       

Sporothrix schenckii

2

 
       

Trichophyton rubrum

2

 
       

Trichophyton spp.

2

 
       

 

1) For så vidt angår de biologiske agenser i denne liste, henviser "spp" til de øvrige arter inden for slægten, som vides at fremkalde sygdom hos mennesker, jf. indledende bemærkning nr. 3.

2) Bortset fra ikke sygdomsfremkaldende stammer.

3) Tægebåren encephlitis.

4) Hepatitis D virus fremkalder kun sygdom, hvis der er tale om en infektion, som enten er samtidig eller sekundær i forhold til en Hepatitis B infektion. Vaccination mod Hepatitis B beskytter derfor personer, der ikke er smittet med Hepatitis B, mod Hepatitis D.

5) Kun for så vidt angår type A og B.

6) Anbefales i forbindelse med arbejde, som indebærer direkte kontakt med de pågældende agenser.

7) Omfatter to vira: en "buffalopox" - virusslægt og en "vaccinia"- virusvariant.

8) Cowpox-variant.

9) "Vaccinia"- variant.

10) Der foreligger indtil dato intet bevis for sygdom hos mennesker forårsaget af andre Retrovirus, der stammer fra aber (simian). Som forebyggende foranstaltning anbefales dog, at arbejde med sådanne udføres under klasse 3 forhold.

11) I forbindelse med arbejde, som indebærer direkte kontakt med de pågældende agenser.

12) Der forligger intet bevis for infektioner hos mennesker på grund af agenser, der forårsager andre TSEer hos dyr. Som forebyggende foranstaltning anbefales dog ved laboratoriearbejde at anvende det indeslutningsniveau, der benyttes for agenser i gruppe 3 *), undtagen for laboratoriearbejde i forbindelse med en identificeret Scrapie-agens, hvor indeslutningsniveau 2 er tilstrækkeligt.

13) Jf. Indledende bemærkning nr.7.'