Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 4 - Oplysninger om arbejdsgange, -processer og metoder mv., jf. § 40, stk. 4, og § 51, stk. 2

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 290 af 19. marts 2024 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

Generelt

1. Virksomhedens navn og adresse.

2. Virksomhedens art.

3. Arbejdsstedets adresse.

Stoffer og materialer m.v.

4. Anvendt stof, materiale eller proces (sikkerhedsdatablad vedlægges ved anmeldelse til Arbejdstilsynet).

5. PR-nr.

6. Forbrug, årlig mængde.

Substitutionsovervejelse

7. Teknisk begrundelse for at anvende stoffet og materialet.

8. Dokumentation for, at det ikke er muligt at erstatte stoffet og materialet.

Arbejdsområder og -metoder m.v.

9. Afdeling(er), hvor der arbejdes med stoffet, materialet eller processen.

10. Beskrivelse af arbejdsprocessen.

11. Beskrivelse af arbejdsgangen.

12. Beskrivelse af fremgangsmåden ved rengøring.

13. Beskrivelse af fremgangsmåden ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

14. Fremgangsmåden ved opsamling og opbevaring af affald.

15. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser m.v.

16. Maskiner/værktøj.

17. Antal personer beskæftiget med stoffet, materialet eller processen.

Underskrift

18. Dato og underskrift.

Indhold

Indhold

Henter PDF