G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Regler for mærkning efter § 31, § 33 og § 34, stk. 4

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 822 af 16. juni 2023 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

1. Mærkningsforpligtelse og udformning af etiketten

I det omfang, stofferne eller materialerne ikke allerede er mærket med hensyn til kræftrisikoen i henhold til CLP-forordningen om mærkning, skal emballagen på de pågældende stoffer/materialer være forsynet med en etiket med følgende tekst: »Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko«.

  1. Etiketten skal være mindst 2,5 cm høj (H) og 5 cm bred.
  2. Etikettens bredde skal som minimum være 2 gange H.
  3. Bogstaverne i sort på gul bund.

2. Etikettens anbringelse

Etiketten skal anbringes synligt på hver enkelt af de enheder, der indeholder stoffet eller materialet, medmindre mærkning ikke på rimelig vis kan finde sted, fx på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder.

 

Indhold

Indhold

Henter PDF