Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Uddannelsesplanens indhold

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1991 af 9. december 2020 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Hent vejledningen som PDF

A: Uddannelsesplanen for tilstedeværelseskurser skal indeholde en beskrivelse af:

 1. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen.
 2. Forventet målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold.
 3. Uddannelsens opbygning, herunder rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen, jf. 4-6.
 4. Formålet med de enkelte dele i uddannelsen.
 5. Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet.
 6. De pædagogiske principper og anvendte metoder.
 7. Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet.
 8. Anvendelse af evt. gæsteundervisere.
 9. Evaluering af kurset.


B: Uddannelsesplanen for netbaseret undervisning skal indeholde en beskrivelse af:

 1. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen.
 2. Forventet målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold.
 3. Uddannelsens opbygning, herunder rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen, jf. 4-7.
 4. Formålet med de enkelte dele i uddannelsen.
 5. De pædagogiske principper og anvendte metoder.
 6. IT-systemet, der anvendes.
 7. Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af IT-systemets vidensbase.
 8. Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset.
 9. Kriterierne for godkendelse af kursusdeltagernes opgavebesvarelser.
 10. Kriterier for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i uddannelsen.
 11. Evaluering af kurset.

Henter PDF