G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Uddannelsesplanens indhold

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 24. januar 2022 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser.

Generer PDF

A. Uddannelsesplanen for tilstedeværelseskurser skal indeholde beskrivelse af

 1. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen.
 2. Forventet målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold.
 3. Uddannelsens opbygning, herunder rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen, jf. 4-6.
 4. Formålet med de enkelte dele i uddannelsen.
 5. Integration af den praktiske opgave i uddannelsesforløbet.
 6. De pædagogiske principper og anvendte metoder.
 7. Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet.
 8. Anvendelse af evt. gæsteundervisere.
 9. Evaluering af kurset.

B. Uddannelsesplanen for netbaseret undervisning skal indeholde en beskrivelse af

 1. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen.
 2. Forventet målgruppe, herunder eventuelt branchetilhørsforhold.
 3. Uddannelsens opbygning, herunder rækkefølgen og den tidsmæssige vægtning af indholdet af undervisningen, jf. 4-7.
 4. Formålet med de enkelte dele i uddannelsen.
 5. De pædagogiske principper og anvendte metoder.
 6. IT-systemet, der anvendes.
 7. Liste over undervisningsmaterialet og anvendelse af materialet, herunder beskrivelse af
  IT-systemets vidensbase.
 8. Opgavekravene til kursusdeltagerne i forbindelse med kurset.
 9. Kriterierne for godkendelse af kursusdeltagernes opgavebesvarelser.
 10. Kriterier for dokumentation af deltagernes aktive deltagelse i uddannelsen.
 11. Evaluering af kurset.

Indhold

Indhold

Henter PDF