Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser

I medfør af § 6, stk. 5, i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 607 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Arbejdspladser, som har eller som etablerer rygerum eller rygekabiner, skal ved synlig skiltning som fastsat i § 2 informere om, at luften i omgivelserne uden for rummet eller rygekabinen kan være sundhedsskadelig.

§ 2. Skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser skal opsættes på et synligt sted ved eller på indgangen til rygerummet eller ved eller i indgangspartiet til rygekabinen, således at det umiddelbart er muligt at læse budskabet på skiltet.

§ 3. De obligatoriske skilte udformes af Sundhedsstyrelsen og kan rekvireres gratis hos Sundhedsstyrelsen af den enkelte arbejdsplads.

§ 4. Sundhedsstyrelsen udsender i tilknytning til de obligatoriske skilte samtidig information til arbejdspladsen om de eksisterende hjælpemuligheder i forhold til et rygestop.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 7. august 2012

Astrid Krag / Erich Erichsen