G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om tilsyn med virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1160 af 10. juli 2020 om tilsyn med virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

I medfør af § 72 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Virksomheder, der har fået udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i medfør heraf, bliver kun underlagt tilsyn, når der er særlig anledning til det.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1192 af 9. oktober 2013 om undtagelse fra risikobaseret tilsyn for virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat ophæves.

Arbejdstilsynet, den 10. juli 2020

Sine Frederiksen / Jesper Sørensen

Indhold

Indhold

Henter PDF