Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 1 - Følgende lande er omfattet af zone A

Bilag 1 til Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 314 af 10. marts 2022 om arbejdsskadesikring.

Generer PDF

Medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år.

Henter PDF