Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 04 - Undtagelser fra registreringspligten efter artikel 2, stk. 7, litra a)

Bilag 4 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Generer PDF
Einecs-nr. Navn/gruppe CAS-nr.
200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4
200-066-2 ascorbinsyre C6H8O6 50-81-7
200-075-1 glucose C6H12O6 50-99-7
200-233-3 fructose C6H12O6 57-48-7
200-294-2 L-lysin C6H14N2O2 56-87-1
200-334-9 sucrose, kemisk ren C12H22O11 57-50-1
200-405-4 α-tocopherylacetat C31H52O3 58-95-7
200-416-4 galactose C6H12O6 59-23-4
200-432-1 DL-methionin C5H11NO2S 59-51-8
200-559-2 lactose C12H22O11 63-42-3
200-711-8 D-mannitol C6H14O6 69-65-8
201-771-8 L-sorbose C6H12O6 87-79-6
204-664-4 glycerolstearat, kemisk rent C21H42O4 123-94-4
204-696-9 carbondioxid CO2 124-38-9
205-278-9 calciumpantothenat, D-form C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6
205-756-7 DL-phenylalanin C9H11NO2 150-30-1
208-407-7 natriumgluconat C6H12O7·Na 527-07-1
215-665-4 sorbitanoleat C24H44O6 1338-43-8
231-098-5 krypton Kr 7439-90-9
231-110-9 neon Ne 7440-01-9
231-147-0 argon Ar 7440-37-1
231-168-5 helium He 7440-59-7
231-172-7 xenon Xe 7440-63-3
231-783-9 nitrogen N2 7727-37-9
231-791-2 vand, destilleret, demineraliseret eller af tilsvarende renhedsgrad H2O 7732-18-5
232-307-2 lecithiner
Den komplekse blanding af diglycerider af fedtsyrer bundet til cholinesteren af phosphorsyre
8002-43-5
232-436-4 sirupper, hydrolyserede stivelses-
En kompleks blanding opnået ved hydrolyse af majsstivelse ved indvirkning af syrer eller enzymer. Den består primært af D-glucose, maltose og maltodextriner.
8029-43-4
232-442-7 talg, hydrogeneret 8030-12-4
232-675-4 dextrin 9004-53-9
232-679-6 stivelse
Højpolymert kulhydrat, sædvanligvis udvundet fra kornkerner såsom majs, hvede og durra og fra rødder og knolde såsom kartofler og tapioka. Indbefatter stivelse, der er prægelatineret ved opvarmning i tilstedeværelse af vand.
9005-25-8
232-940-4 maltodextrin 9050-36-6
238-976-7 natrium-D-gluconat C6H12O7·xNa 14906-97-9
248-027-9 D-glucitolmonostearat C24H48O7 26836-47-5
262-988-1 fedtsyrer, kokos-, methylestere 61788-59-8
265-995-8 cellulosemasse 65996-61-4
266-948-4 glycerider, C16-18- og C18-umættede
Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride og SDA Reporting Number: 11-001-00.
67701-30-8
268-616-4 sirupper, majs-, dehydrerede 68131-37-3
269-658-6 glycerider, talg-mono-, -di- og -tri-, hydrogenerede 68308-54-3
270-312-1 glycerider, C16-18- og C18-umættede mono- og di-
Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride og SDA Reporting Number: 11-002-00.
68424-61-3
288-123-8 glycerider, C10-18- 85665-33-4
292-771-7 fedtsyrer, C12-14- 90990-10-6
292-776-4 fedtsyrer, C12-18- og C18-umættede 90990-15-1
296-916-5 fedtsyrer, rapsolie-, med lavt indhold af erucasyre 93165-31-2

Henter PDF