Gå til hovedindholdet

Giftige stoffer, genteknologi og asbest

En række stoffer medfører sundhedsrisici for de der arbejder med dem. Se mere om de forskellige stoffer og hvordan disse skal håndteres sikkerhedsmæssigt.

Asbest

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes. Det samme gælder andet arbejde, som kan indebære udsættelse for asbest.

Anmeld asbest - Meddelelse til Arbejdstilsynet om arbejde med Asbest - virk.dk

Genteknologi

Når du skal arbejde med genteknologi eller genterapi skal du foretage 2 anmeldelser. Du skal dels anmelde selve projektet eller arbejdet, og dels anmelde det laboratorium, område eller anlæg, hvor arbejdet skal foregå, så det kan blive klassificeret.

Anmeldelse af genteknologi

Giftige stoffer – Giftmeddelelse

Virksomheder, der fremstiller, bruger, importerer eller sælger meget giftige stoffer og blandinger skal meddele det til den ansvarlige myndighed. Arbejdstilsynet har ansvar for fremstilling og brug af giftige stoffer og blandinger, mens Miljøstyrelsen har ansvar for import og salg.

Hvilke stoffer og blandinger kræver giftmeddelelse?

Sundhedsskadelige mikroorganismer

Inden en arbejdsplads må begynde at arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer i risikogrupperne 2, 3 eller 4, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal være indsendt senest 30 dage, før arbejdet begynder. Arbejdstilsynet skal ikke godkende arbejdet, men vil gennemgå anmeldelsen og kvittere for den.

Anmeld sundsskadelige mikroorganismerHenter PDF