Gå til hovedindholdet

Giftige stoffer og genteknologi

En række stoffer medfører sundhedsrisici for de der arbejder med dem. Se mere om de forskellige stoffer og hvordan disse skal håndteres sikkerhedsmæssigt.

Genteknologi

Når du skal arbejde med genteknologi eller genterapi skal du foretage 2 anmeldelser. Du skal dels anmelde selve projektet eller arbejdet, og dels anmelde det laboratorium, område eller anlæg, hvor arbejdet skal foregå, så det kan blive klassificeret.

Anmeldelse af genteknologi

Giftige stoffer – Giftmeddelelse

Virksomheder, der fremstiller, bruger, importerer eller sælger meget giftige stoffer og blandinger skal meddele det til den ansvarlige myndighed. Arbejdstilsynet har ansvar for fremstilling og brug af giftige stoffer og blandinger, mens Miljøstyrelsen har ansvar for import og salg.

Hvilke stoffer og blandinger kræver giftmeddelelse?Henter PDF