Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Ioniserende stråling

Ved arbejde med Ioniserende stråling skal du have en lægeattest.

Arbejde med ioniserende stråling må kun udføres af personer, hvis helbred ikke forringes ved arbejdet. Derfor skal de, der skal arbejde med strålingen  før arbejdet gennemgå en lægeundersøgelse og helbredskontrol. Til den første undersøgelse udfylder lægen en særlig attest. Formålet er at sikre, at den undersøgte er fysisk og psykisk egnet til at arbejde med ioniserende stråling.

Arbejdet kan ikke begyndes, før lægeattesten foreligger.Henter PDF