Gå til hovedindholdet

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane – vejledning og klage

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane) på arbejdspladsen. Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 22 12 80 eller bruge den digitale formular. Du har ret til at være anonym.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre på arbejdspladsen bliver udsat for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane fra andre medarbejdere eller ledere. Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis medarbejdere eller ledere groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som nedværdigende og som denne risikerer at blive syg af.

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er at få stoppet de krænkende handlinger. Klagen kan give anledning til, at Arbejdstilsynet besøger virksomheden. Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om, at problemerne skal løses. For at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, skal den/de, der bliver udsat for krænkende handlinger, fortsat være ansat i virksomheden.

Hvem kan klage?

Alle kan klage til Arbejdstilsynet over krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan fx klage, hvis du selv bliver udsat for krænkende handlinger, eller hvis en kollega, en ven eller et familiemedlem bliver udsat. Læger, fagforeninger eller lignende kan også klage på vegne af den udsatte.

Før du klager

Inden du klager til Arbejdstilsynet, er det vigtigt, at du overvejer, om der er andre i virksomheden, som kan hjælpe dig.  Vi anbefaler, at du taler med din leder, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige.

Anonymitet over for virksomheden

Du har ret til at være anonym, når du klager til Arbejdstilsynet, og du vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Det vil sige, at Arbejdstilsynet ikke oplyser arbejdsgiveren eller andre om, at der er klaget, eller hvem der har klaget. Anonymiteten gælder også, hvis arbejdsgiveren henvender sig til Arbejdstilsynet og spørger, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

Sådan klager du

Hvis du vil klage til Arbejdstilsynet over krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, kan du enten skrive eller ringe:

  1. Du kan udfylde og sende klageformularen. Klagen bliver sendt til Arbejdstilsynet via en sikker forbindelse. Opgiv dit navn og telefonnummer (oplysningerne behandles fortroligt), så vi kan kontakte dig, hvis vi får brug for flere oplysninger for at behandle klagen. Vi gør opmærksom på, at denne klageformular kun er beregnet til klager over krænkende handlinger, herunder mobning eller seksuel chikane. Klager over andre arbejdsmiljømæssige problemer henvises til vores Call Center på tlf. 70 12 12 88 eller til:
    at@at.dk
  2. Du kan ringe til vores hotline om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på tlf. 70 22 12 80. Du kan også kontakte hotlinen, hvis du og din arbejdsplads ønsker vejledning om, hvordan I håndterer eller forebygger situationer med krænkende handlinger. Hotlinen har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Det videre forløb

Når du sender klageformularen, får du en pop op-besked om, at vi har modtaget din klage. Hvis Arbejdstilsynet får brug for flere oplysninger for at behandle klagen, ringer vi til dig, hvis du har opgivet dit telefonnummer.

Vær opmærksom på, at en klage over krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane ikke automatisk fører til et tilsynsbesøg i virksomheden. Spørgsmålet om besøg afhænger af en konkret vurdering af hver enkelt klage. Du modtager ikke nærmere besked om, hvorvidt din klage medfører et tilsynsbesøg eller ej.

Hvis Arbejdstilsynet besøger virksomheden, vil vi tale med repræsentanter for både ledelsen og medarbejderne. Sager om krænkende handlinger kan være vanskelige for Arbejdstilsynet at undersøge og træffe afgørelse om. Det skyldes bl.a., at vi skal behandle klagen anonymt. Arbejdstilsynet kan derfor ikke omtale klagen på tilsynsbesøget. Det skyldes ligeledes, at Arbejdstilsynet udelukkende kan træffe afgørelse på baggrund af oplysninger, der kommer frem under besøget, og ikke på baggrund af oplysningerne i klagen.

Hvis vi på baggrund af besøget vurderer, at der er problemer med krænkende handlinger i virksomheden, vil vi træffe afgørelse om, at virksomheden skal løse problemerne.Henter PDF