G� til hovedindholdet

Meld tilbage på et påbud fra Arbejdstilsynet via ADVI

Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI) er Arbejdstilsynets egen selvbetjeningsløsning. Her kan du melde tilbage på en reaktion fra Arbejdstilsynet, fx et påbud eller et aftaleforløb, og sende et høringssvar.

Hvis I som virksomhed har fået et påbud med frist, et strakspåbud eller et forbud har I pligt til – inden fristens udløb – at meddele Arbejdstilsynet, hvordan I har løst det arbejdsmiljøproblem, der har udløst afgørelsen.

For virksomheder med dansk CVR-nummer er det obligatorisk at bruge "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI) til al kommunikation med Arbejdstilsynet om en konkret sag, herunder tilbagemelding på en reaktion. 

Det er også muligt at søge om fristforlængelse eller klage over en afgørelse via ADVI.

Meld tilbage til Arbejdstilsynet via ADVI

Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er blevet løst på en tilfredsstillende måde.

Spørgsmål og svar

 • Kan udenlandske virksomheder uden dansk CVR bruge ADVI?

  Nej, adgang til ADVI kræver, at virksomheden har dansk CVR-nummer og NemID. 

  Udenlandske virksomheder uden dansk CVR skal i stedet sende deres tilbagemelding til Arbejdstilsynet via brev eller e-mail.

  Find information om proceduren på engelsk, tysk, polsk og dansk på Workplacedenmark.dk:

  Meld tilbage som udenlandsk virksomhed (Workplacedenmark.dk)

 • Hvilke oplysninger kan jeg se i Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI)?

  ADVI giver overblik over de tilsynsforløb og frister, din virksomhed har i forhold til Arbejdstilsynet. Med den rigtige adgang kan du se alle virksomhedens produktionsenheder (p-enheder).

  I ADVI kan du:

  • se kommende tilsyn
  • forberede dig på et kommende tilsynsbesøg
  • se status på påbud og andre reaktioner
  • holde styr på udestående frister
  • søge om forlængelse af en frist
  • svare på en skriftlig høring efter et tilsyn
  • meddele Arbejdstilsynet, hvordan et påbud er efterkommet
  • få besked, når Arbejdstilsynet har accepteret jeres løsning på påbuddet
  • få overblik over virksomhedens tilsynssager
  • se aktive og afsluttede sager for de seneste 5 år.

  Derudover rummer ADVI oplysninger om følgende typer af sager:

  • Anmeldelser af arbejdsulykker
  • Anmeldelser af byggepladser
  • Anmeldelser af arbejde med asbest.

  Se video om selvbetjeningsløsningen Arbejdsmiljø i din virksomhed

Hjælp til log ind

Adgang til ADVI kræver NemID med særlige rettigheder.

Hjælp til log ind på ADVI

Henter PDF