Pligter for hvervgivere, der hyrer udenlandsk virksomhed

Hvervgivere skal se dokumentation for, at deres udenlandske underleverandører eller håndværkere er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Private og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver, der vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal se dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er anmeldt i RUT. Dokumentationen kan fx være en kopi af virksomhedens kvittering for anmeldelsen til RUT.

Hvervgiver skal underrette Arbejdstilsynet, hvis han ikke har set denne dokumentation senest 3 dage efter, at arbejdet er begyndt. Undlader hvervgiver at underrette Arbejdstilsynet, kan han straffes med en bøde.

Underret Arbejdstilsynet om manglende RUT-anmeldelse

Kontakt Arbejdstilsynets hotline om udenlandske virksomheder

Som hvervgiver har du mulighed for selv at undersøge om en virksomhed har anmeldt sig til RUT:

Søg efter tjenesteydelse i RUT (virk.dk)

Hvem er hvervgiver?

En hvervgiver er en virksomhed eller en privatperson, der indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om at få udført en eller flere arbejdsopgaver.

Hvis en udenlandsk virksomhed bruger udenlandske underentreprenører, er den udenlandske virksomhed hvervgiver i forhold til dem.