Anmeldelse af produkter med biocider

Alle produkter med biocider skal registreres i Produktregistret. Enten efter de almindelige regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer eller efter de særlige regler om produkter med biocider.

Der gælder særlige regler for produkter med biocider. Hvis I som virksomhed producerer eller importerer produkter med biocider, har I pligt til at anmelde dem i Produktregistret efter Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler. Behandlede artikler er undtaget fra denne regel. Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvilke produkter, der kan betegnes som behandlede artikler.

Biocidholdige produkter og behandlede artikler (Miljøstyrelsen)

Produkter med biocider skal anmeldes på to forskellige måder afhængigt af, om de opfylder de almindelige krav for anmeldelse til Produktregistret eller ikke.

Almindelige krav for anmeldelse til Produktregistret:

  • Produktet anvendes til erhvervsmæssig brug
  • Produktet produceres/importeres i mængder fra 100 kg per år.

Hvis produktet opfylder de almindelige krav, skal I udfylde en standard-anmeldelse i Produktregistret.

Hvis produktet kun sælges til private husholdninger eller produceres/importeres i mængder under 100 kg årligt, sker anmeldelsen efter Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler. I skal derfor bruge den særlige anmeldelse til produkter med biocider.

I begge tilfælde sker anmeldelsen i Produktregistret.

Log på Produktregistret

Få hjælp til log ind og brug af Produktregistret

Brugervejledning til Produktregistret (pdf)