Gå til hovedindholdet

Sådan anmelder I farlige stoffer til Produktregistret

Hvordan anmelder producenter og importører farlige stoffer og materialer til Produktregistret? Og hvornår skal anmeldelsen ajourføres? Det kan du læse om her.

Sådan anmelder I til Produktregistret

I Produktregistret findes en samlet adgang til de forskellige typer af anmeldelser og indberetning af mængde.

Brugervejledning til Produktregistret (pdf)

Engelsk brugervejledning til Produktregistret (pdf)

I får et PR-nummer, når stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret

I skal påføre PR-nummeret på stoffets eller materialets emballage senest et år efter, det er blevet tildelt. 

PR-nummeret skal desuden angives i produktets sikkerhedsdatablad (brugsanvisning) under punkt 1.1. ”Produktidentifikator”, eller i punkt 15: ”Oplysninger om regulering”

Et PR-nummer er ikke en form for godkendelse af stoffet eller materialet, men et bevis på, at stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret.

Produktregistret beder om mængdeoplysninger hvert andet år

Produktregistret vil i de ulige år kontakte jer for indsendelse af de faktiske oplysninger om de producerede eller importerede mængder for de stoffer og materialer, som I har anmeldt.

Virksomheden vil modtage et brev i sin e-Boks, når det er tid til at indberette mængder i Produktregistret.

Udenlandske producenter kan anmelde stoffer og materialer

En udenlandsk producent kan anmelde et stof eller materiale i stedet for den danske importør. Dette kan gøres som en råvarer anmeldelse eller en standard anmeldelse. I forbindelse med standard anmeldelsen skal den udenlandske anmelder oplyse, hvem der er dansk importør ved at indtaste CVR-nummeret for den danske virksomhed. Den danske virksomhed vil automatisk modtage en besked i sin e-Boks, hvor den bliver bedt om at bekræfte importen af produktet i Produktregistret. 

Den udenlandske anmelder skal opfylde de samme krav om at ajourføre de indsendte oplysninger som en dansk anmelder.

Produktregistret vil hvert andet år bede danske importører om at indsende oplysninger om de faktiske mængder.

Ajourføring af anmeldelser

I skal ajourføre en produktanmeldelse, hvis de oplysninger, I tidligere har indsendt, ændrer sig væsentligt. Det kan fx være, at sammensætningen af stofferne og materialerne bliver ændret, at import eller fremstilling stopper eller mærkningen ændrer sig.

I skal bl.a. ajourføre jeres anmeldelse af et stof eller materiale, når det overgår til at blive mærket efter CLP-forordningen frem for efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning.

I skal ajourføre oplysningerne i Produktregistret, hvis firmaets juridiske forhold ændrer sig, fx hvis CVR-nummeret ændrer sig.

I skal ajourføre anmeldelser digitalt 

I skal logge ind i Produktregistret for at registrere ændringerne. Når I er logget ind, fremsøges det aktuelle produkt, og det vil her være muligt at registrere de nye oplysninger.