Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder både virksomheder med og uden ansatte.

Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) skal ske før arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen skal indberettes første hverdag efter, at de er sket. 

Anmeld tjenesteydelse i RUT (virk.dk)

Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om virksomheden og de opgaver, den skal udføre i Danmark.

Virksomheden skal også oplyse en kontaktperson i Danmark. Virksomheden får en kvittering på dansk og det sprog, som anmeldelsen er foretaget på. Kvitteringen sendes automatisk til den e-mailadresse, som er knyttet til virksomhedens brugerkonto i RUT.

Hvis opgaven vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed vise sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Det kan fx være en kopi af kvitteringen for anmeldelsen til RUT. Virksomheden kan også vælge at indtaste hvervgivers e-mailadresse i RUT, så får hvervgiver automatisk tilsendt en kopi af kvitteringen.