Spørgsmål og svar om RUT

Her finder du de spørgsmål og svar, som Arbejdstilsynet oftest får om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)-

Den udenlandske virksomhed skal anmelde:

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen 
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt de ansatte, der skal arbejde i Danmark
 5. Virksomhedens branchekode
 6. Identiteten af de ansatte, som virksomheden udstationerer, og udstationeringens varighed
 7. Om virksomheden er momsregistreret i sit hjemland
 8. Oplysninger om de ansattes sociale sikringsforhold
 9. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Den selvstændige uden ansatte skal anmelde: 

 1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
 3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
 4. Virksomhedens branchekode
 5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
 6. Oplysninger om sociale sikringsforhold i hjemlandet
 7. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, det kan virksomheden godt.

Sker der ændringer i opgaven, fx hvis det tager længere tid at blive færdig, så skal virksomheden ændre sin anmeldelse i RUT. Ændringen skal ske senest den første hverdag efter, at ændringen er trådt i kraft.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, anmeldelsen til RUT skal omfatte alle de steder, hvor virksomheden skal udføre arbejdsopgaver.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

 1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
 2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
 3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
 4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
 5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
 6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
 7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
 8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

 1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
 2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
 3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I nogle tilfælde ja. Det afgørende er, at der enten er tale om:

 • En udenlandsk virksomhed, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer ansatte til Danmark.
 • En udenlandsk virksomhed, som leverer en tjenesteydelse i Danmark uden at udstationere ansatte til Danmark
 • En udenlandsk selvstændig uden ansatte, som skal levere tjenesteydelser i Danmark.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde på dansk sektor, skal registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis ikke de er etableret i Danmark med CVR-nummer.

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, reglerne gælder også for udenlandske vikarbureauer, der sender medarbejdere til Danmark.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Kombineret transport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der køres på vej under den indledende eller afsluttende strækning, og til den resterende strækning bruges jernbane, indre vandveje eller søtransport. Det er en forudsætning, at den resterende strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen
 2. Den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Ved kombineret transport skal virksomheden anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Stedet for levering af tjenesteydelsen – det vil sige stedet for pålæsning
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og perioden for transporten
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja. Cabotagekørsel med bus er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en ikke-hjemhørende transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat (speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel).

Transportvirksomheden skal anmelde følgende i RUT:

 • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Dato for start og slut af tjenesteydelsen
 • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige det første sted, passagerne står på bussen
 • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen
 • Virksomhedens branchekode
 • Chaufførernes navn og periode for transporten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14