Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om RUT

Her finder du de spørgsmål og svar, som Arbejdstilsynet oftest får om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)-

 • Hvad er montørreglen?

  Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

  Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

  1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
  2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
  3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

  Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

  Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

 • Hvad skal udenlandske selvstændige uden ansatte anmelde i RUT?

  Den selvstændige uden ansatte skal anmelde: 

  1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
  3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
  4. Virksomhedens branchekode
  5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
  6. Oplysninger om sociale sikringsforhold i hjemlandet
  7. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.
 • Hvad skal udenlandske virksomheder anmelde i RUT, når de har ansatte, der skal arbejde i Danmark?

  Den udenlandske virksomhed skal anmelde:

  1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen 
  3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
  4. Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt de ansatte, der skal arbejde i Danmark
  5. Virksomhedens branchekode
  6. Identiteten af de ansatte, som virksomheden udstationerer, og udstationeringens varighed
  7. Om virksomheden er momsregistreret i sit hjemland
  8. Oplysninger om de ansattes sociale sikringsforhold
  9. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

   

  Fandt du ikke svar?

  Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

  Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

 • Kan virksomheden ændre sin anmeldelse i RUT?

  Ja, det kan virksomheden godt.

  Sker der ændringer i opgaven, fx hvis det tager længere tid at blive færdig, så skal virksomheden ændre sin anmeldelse i RUT. Ændringen skal ske senest den første hverdag efter, at ændringen er trådt i kraft.

 • Skal buscabotagekørsel anmeldes i RUT?

  Ja. Cabotagekørsel med bus er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en ikke-hjemhørende transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat (speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel).

  Transportvirksomheden skal anmelde følgende i RUT:

  • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Dato for start og slut af tjenesteydelsen
  • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige det første sted, passagerne står på bussen
  • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen
  • Virksomhedens branchekode
  • Chaufførernes navn og periode for transporten.
 • Skal kombineret transport anmeldes i RUT?

  Ja. Kombineret transport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der køres på vej under den indledende eller afsluttende strækning, og til den resterende strækning bruges jernbane, indre vandveje eller søtransport. Det er en forudsætning, at den resterende strækning er over 100 km i lige linje.

  Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at en af disse betingelser er opfyldt:

  1. Den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen
  2. Den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

  Ved kombineret transport skal virksomheden anmelde følgende i RUT:

  • Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Stedet for levering af tjenesteydelsen – det vil sige stedet for pålæsning
  • Dato for start og slut af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen
  • Virksomhedens branchekode
  • Chaufførernes navn og perioden for transporten
  • Kontaktperson for virksomheden. Virksomheden skal udpege en kontaktperson blandt dem, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.