Spørgsmål og svar om udstationering

En udstationeret medarbejder er en medarbejder, der er ansat i en virksomhed i et andet land, og som midlertidigt arbejder i Danmark.

Det er fx:

  1. Når en udenlandsk virksomhed for egen regning og under egen ledelse udstationerer en medarbejder i Danmark til at løse en opgave.
  2. Når en virksomhed udstationerer en medarbejder inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde er knyttet til den virksomhed, der foretager udstationeringen.
  3. Når en dansk virksomhed hyrer vikarer fx hos et udenlandsk vikarbureau.

Medarbejderen skal være ansat hos den udenlandske virksomhed eller vikarbureau, der udstationerer hende eller ham.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Der er ingen nedre eller øvre grænse for ”midlertidighed”. Medarbejderen er udstationeret, så snart hun eller han begynder arbejdet i Danmark. Derfor skal den udenlandske virksomhed anmelde udstationeringen i RUT fra det tidspunkt.

Gå til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på virk.dk

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis de hører ind under definitionen af at være en udstationeret medarbejder eller er selvstændig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

En betingelse for, at der er tale om en udstationering, er, at arbejdet i Danmark er midlertidigt. Der er ingen fast øvre grænse. Ved udstationering over længere tid, fx 2 til 3 år, vil det afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om midlertidig beskæftigelse, eller om tilknytningen til Danmark er blevet varig.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14