Gå til hovedindholdet

Udenlandsk arbejdskraft og anerkendelse af kvalifikationer

Arbejdstilsynet skal godkende visse kvalifikationer, før virksomheden kan påbegynde arbejdet.

Virksomheder, der skal bruge udenlandsk arbejdskraft, skal være opmærksomme på, at der er en række arbejdsfunktioner, som udenlandsk arbejdskraft ikke må udføre i Danmark, før personernes kvalifikationer er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet.

Personens erhvervsmæssige kvalifikationer kan fx være uddannelse eller erhvervserfaring.

Se hvilke regler, der gælder afhængigt af kvalifikationernes ophavsland og ansættelsens varighed

Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i  et EU/EØS-land. Midlertidigt arbejde

Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et  EU/EØS-land. Fast arbejde 

Erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i et tredjeland

Søg om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

Den enkelte arbejdstager kan selv søge om anerkendelse af sine kvalifikationer. Men virksomheden kan også søge samlet på vegne af den eller de personer, der skal arbejde for virksomheden.

Det er vigtigt at søge i god tid, da kvalifikationerne skal være vurderet og anerkendt af Arbejdstilsynet, før arbejdet kan gå i gang.

Søg om anerkendelse af udenlandske erhvervskvalifikationer

Information til udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere

På workplacedenmark.dk kan udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere læse mere om deres rettigheder og pligter, herunder om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer.

Websitet findes i en engelsk, tysk, polsk og dansk udgave. Enkelte sider er desuden oversat til litauisk, rumænsk, russisk, italiensk, spansk og portugisisk.

Gå til WorkplaceDenmark.dk/en



Henter PDF