Gå til hovedindholdet

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder både virksomheder med og uden ansatte.

Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) skal ske før arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen skal indberettes første hverdag efter, at de er sket. 

Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om virksomheden og de opgaver, den skal udføre i Danmark.

Virksomheden skal også oplyse en kontaktperson i Danmark. Virksomheden får en kvittering på dansk og det sprog, som anmeldelsen er foretaget på. Kvitteringen sendes automatisk til den e-mailadresse, som er knyttet til virksomhedens brugerkonto i RUT.

Hvis opgaven vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed vise sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Det kan fx være en kopi af kvitteringen for anmeldelsen til RUT. Virksomheden kan også vælge at indtaste hvervgivers e-mailadresse i RUT, så får hvervgiver automatisk tilsendt en kopi af kvitteringen.

Information about RUT in other languages

At the national website Workplacedenmark.dk you can find information about the Register of Foreign Service Providers (RUT) in the following languages: English, Polish, German, Lithuanian, Romanian, Russian, Italian, Spanish and Portuguese.

Register of Foreign Service Providers

If your company is carrying out temporary work in Denmark, this must be notified to the Register of Foreign Service Providers (RUT). 

Notification to the Register of Foreign Service Providers - workplacedenmark.dk

Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Jeśli Twoja firma wykonuje prace w Danii, musisz zgłosić ją do duńskiego Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT).

Zgłoszenie do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług - workplacedenmark.dk

Register für Ausländische Dienstleister

Führt Ihr Unternehmen vorübergehend Dienstleistungen in Dänemark aus, muss es zur Eintragung ins Register für Ausländische Dienstleister (RUT) angemeldet erden. 

Anmeldung beim Register für ausländische Dienstleister - workplacedenmark.dk

Užsienio Paslaugų Teikėjų Registras

Jeigu jūsų bendrovė Danijoje laikinai vykdo ekonominę veiklą, apie tai turi būti pranešta užsienio paslaugų teikėjų registrui (RUT). 

Pranešimas Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui - workplacedenmark.dk

Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (RUT)

În cazul în care compania dvs. străină urmează să efectueze o activitate temporară în Danemarca, trebuie să raportați compania precum şi activitățile acesteia către Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii (RUT).

Înregistrarea în Registrul pentru Furnizorii Străini de Servicii - workplacedenmark.dk

Реестре иностранных поставщиков услуг (RUT)

Если ваша иностранная компания будет временно работать в Дании, вы должны сообщить о своей компании и её задачах в Реестр иностранных поставщиков услуг (RUT)

Регистрация в Реестре иностранных поставщиков услуг - workplacedenmark.dk

Registro delle imprese straniere (RUT)

Se la vostra impresa straniera deve svolgere un lavoro temporaneo in Danimarca, è necessario iscrivere l'azienda indicando tutti i dati al Registro delle imprese straniere (RUT).

Iscrizione al Registro delle imprese straniere - workplacedenmark.dk

Registo de prestadores de serviços estrangeiros (RUT)

Se a sua empresa estrangeira vai efetuar trabalhos temporários na Dinamarca, deve estar registada, é necessário estar inscrita e especificar as tarefas a efetuar no Registo de prestadores de serviços estrangeiros (RUT)

Inscrição no Registo de prestadores de serviços estrangeiros - workplacedenmark.dk

Registro de Prestadores de Servicio Extranjeros (RUT)

Las empresas extranjeras que operan temporalmente en Dinamarca se deben registrar, así como informar de las tareas que realizan, en el Registro de Prestadores de Servicio Extranjeros (RUT).

Notificación al Registro de Prestadores de Servicio Extranjeros - workplacedenmark.dkHenter PDF