G� til hovedindholdet

Hvornår skal man afskærme asbestarbejde fra omgivelserne?

Ved nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende med undertryk, hvor adgang sker gennem en luftsluse. Den udsugede luft skal renses effektivt og føres til det fri.

Det kan fx være et krav ved nedrivning af badeværelsesfliser opsat med asbestholdigt fliseklæbemiddel og asbestholdige støbegulve eller ved udvendig nedrivning af asbesttage, hvis det fx er nødvendigt at anvende maskiner til nedrivningen.

Ved andet arbejde, hvor der er risiko for udvikling af asbeststøv, skal arbejdsområdet være tydeligt afgrænset, og kun personer, der indgår i asbestarbejdet, må have adgang til området. Der skal være opsat advarselsskilt – ”PAS PÅ! ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende”.

Henter PDF