G� til hovedindholdet

Skal arbejde med asbest ALTID anmeldes til Arbejdstilsynet?

Der er ikke krav om at anmelde arbejde med asbest til Arbejdstilsynet, hvis det kun medfører risiko for kortvarige og lave udsættelser for asbest, og hvis udsættelsen er ringe.

Henter PDF