G� til hovedindholdet

Hvornår skal en arbejdsgiver registrere oplysninger om en medarbejder i en asbestprotokol?

Der er krav om, at en arbejdsgiver registrerer oplysninger om enhver ansat, herunder indlejet arbejdskraft, der udfører asbestarbejde, eller som formodes at være blevet udsat for asbeststøv, i asbestprotokoller. Dog gælder kravet om asbestprotokoller ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, som defineret i asbestbekendtgørelsens § 4:

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Henter PDF