G� til hovedindholdet

Hvornår skal man have gennemført en asbestuddannelse ved arbejde med asbest?

Ansatte skal have gennemført en asbestuddannelse, hvis de skal arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand. De ansatte skal have et uddannelsesbevis fra en godkendt AMU-skole eller erhvervsskole, før de må udføre arbejdet. Det er arbejdsgiverens ansvar.

Husk, at ansatte skal gennemgå et særligt oplærings- og instruktionsforløb ved alt andet asbestarbejde, herunder asbestrengøring.

Henter PDF