G� til hovedindholdet

Skal man anmelde arbejde med asbest til Arbejdstilsynet? Hvordan?

Ja, arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begynder. Det samme gælder andet arbejde, som kan indebære udsættelse for asbest.

Anmeld arbejde med asbest

Henter PDF