G� til hovedindholdet

Skal man have en særlig uddannelse for at arbejde med asbest?

Ja, personer, der er beskæftiget med asbestarbejde, skal, idet omfang det følger af § 12 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, have gennemgået en uddannelse i arbejde med asbestholdige materialer og være i besiddelse af et uddannelsesbevis

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Ændringsbekendtgørelse 1869 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF