Gå til hovedindholdet

Hvilket værnemiddel skal man bruge, når man arbejder med asbestmateriale?

Man skal bruge åndedrætsværn, når der er risiko for at blive udsat for asbeststøv. Der skal fx altid bruges egnet åndedrætsværn, hvis det ikke er praktisk muligt at etablere effektiv udsugning. Åndedrætsværn skal som minimum være egnet filtermaske klasse P2.

Asbest - AT-vejledning  C.2.2

Henter PDF