Gå til hovedindholdet

Sundhedssektoren

 • Må ansatte i sundhedssektoren bruge P3-masker i længere tid end 3 timer på en arbejdsdag?

  Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn, at filtrerende åndedrætsværn kun må benyttes op til 3 timer om dagen. I begyndelsen af coronakrisen sendte Statens Serum Institut midlertidige retningslinjer ud, hvor det fremgik, at det var acceptabelt at bruge P2- og P3-masker længere end 3 timer.

  Anbefalingerne fra Statens Serum Institut er nu ændret, så åndedrætsværn kun undtagelsesvis kan bæres i mere end 3 timer pr. dag og kun, hvis det kan foregå uden gener for brugeren. Sundhedsstyrelsen har desuden gennem de seneste måneder opnået mere viden om, hvordan coronavirus (Covid-19) smitter. Da sygdommen ikke smitter helt så meget, som man først antog, har Sundhedsstyrelsen også ændret sine retningslinjer, så de nu kun anbefaler, at man bruger P2 og/eller P3 ved aerosoldannende processer.

  Aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19

  De enkelte enheder i sundhedssektoren skal, så vidt det er muligt, organisere arbejdet, så de ansatte benytter filtrerende åndedrætsværn i så kort tid som muligt og sørge for, at de ansatte holder pauser, så belastningen ved at bruge P3-maske mindskes.

 • Plejecentre: Sådan forebygger I coronasmitte i forbindelse med besøg

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Formålet med retningslinjerne er at komme med anbefalinger til, hvordan besøg på plejecentre kan planlægges og organiseres på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger med henblik på at forebygge og begrænse smitte med COVID-19.

  Retningslinjerne beskriver, hvordan besøg kan gennemføres af nære pårørende i kritiske situationer på plejecentres indendørsarealer, og hvordan besøg kan gennemføres på plejecentrets udearealer.

  Find retningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside