G� til hovedindholdet

Hvornår skal jeg som arbejdsgiver anmelde covid-19 som arbejdsulykke?

Arbejdsskader kan anmeldes som enten en ulykke eller som erhvervssygdom. Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykker efter en række kriterier.

Bemærk før du anmelder: Du skal som arbejdsgiver altid overveje sandsynligheden af, om smitten er opstået på arbejdet, inden du anmelder.

Efter ophævelsen af de smitteforebyggende tiltag i samfundet den 1. februar 2022 og den store smitteudbredelse i befolkningen med omikron-varianten af covid-19 er udgangspunktet, at risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen. I de fleste tilfælde vil det ikke være muligt at påvise, at smitten er sket på arbejdet. Samtidig medfører smitten i de fleste tilfælde relativt milde sygdomsforløb. Covid-19 skal derfor som udgangspunkt kun anmeldes som arbejdsskade i helt særlige tilfælde, fx hvis tilskadekomne får senfølger efter i udstrakt grad at have arbejdet med covid-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i fritiden.

Sådanne særlige tilfælde kan tale for, at der skal foretages anmeldelse af sagen i EASY inden for 14 dage, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt.

  1. Med arbejderen har fravær (arbejdsudygtighed) fra sit sædvanlige arbejde ud over dagen for skaden.
  2. Medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven – f.eks. behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén.

Henter PDF