G� til hovedindholdet

Kan en sygdom med coronavirus (covid-19) anerkendes som en arbejdsskade?

En ansat kan få anerkendt sygdom med covid-19 som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdommen skyldes arbejdet. Omikron-varianten, som aktuelt dominerer, er betydeligt mere smitsom end tidligere varianter. Dertil kommer, at de smitteforebyggende tiltag i samfundet er ophævet. Det betyder, at det er sværere at påvise, at smitten er sket på arbejde, og ikke i fritiden.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der i hver enkelt sag tager stilling til, om covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022 - Arbejdstilsynets vejledning om kriterierne for anerkendelse af sygdom med coronavirus

Henter PDF