G� til hovedindholdet

Hvor skal skader efter vaccination anmeldes?

Alle vaccinationsskader kan anmeldes til Patienterstatningen, uanset om de også anmeldes som arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven, jf. nedenfor. Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside.

Patienterstatningen - pebl.dk

En vaccinationsskade, der er en følge af arbejdet, skal derudover anmeldes af arbejdsgiveren efter arbejdsskadesikringsloven. Du kan læse mere om, hvilke forhold der taler for, at vaccinationsskaden er en arbejdsskade, og som derfor skal anmeldes, i FAQ’erne:

Hvornår skal en vaccinationsskade anmeldes som en arbejdsskade?

Hvordan anmeldes vaccinationsskader, som en arbejdsskade?

eller i praksisbeskrivelsen om vaccinationsskader:

Anerkendelse af skader efter vaccination mod covid-19

Vaccinationer, der har medført skader, og som åbenlyst ikke er givet som en følge af arbejdet, skal ikke anmeldes som en arbejdsskade.

Henter PDF