Gå til hovedindholdet

Hvornår skal en vaccinationsskade anmeldes som en arbejdsskade?

Som arbejdsgiver skal du anmelde en vaccinationsskade, hvis vaccinationen er foretaget som følge af medarbejderens arbejde og mindst ét af disse kriterier er opfyldt:

  • Medarbejderen kan ikke udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over vaccinationsdagen. I så fald skal du anmelde senest 14 dage efter første fraværsdag.
  • Medarbejderen kan antages at have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter eller godtgørelse for varigt mén). I så fald skal du anmelde efter arbejdsskadesikringsloven senest 14 dage efter skadens indtræden.

Henter PDF