Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Hjemmearbejde under COVID-19

 • Arbejde hjemmefra og skærmarbejde – hvad er kravene?

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem – uanset om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.

  Hvis hjemmearbejdet kun foregår i begrænset omfang, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, fx i forhold til arbejde foran pc. Det er først, når hjemmearbejdet foran pc foregår regelmæssigt og svarer til mindst en dag inden for en normal arbejdsuge, at der stilles særlige arbejdsmiljøkrav til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet. På denne måde skal hjemmearbejdet foregå over en vis periode og have et vist omfang, før der gælder særlige krav i forhold til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet.

  I disse tilfælde skal der på hjemmearbejdspladsen bl.a. findes passende inventar og udstyr, således at arbejdet kan udføres forsvarligt. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles. Og det er en skærm, der er adskilt fra tastaturet, således at den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

  Det er arbejdsgiverens pligt at sikre og sørge for, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal arbejdsgiveren på anden måde sørge for, at andet inventar, udstyr mv. er til rådighed de ansatte. Det kan fx være ved at give mulighed for hjemtagning af inventar og udstyr fra den normale arbejdsplads på virksomheden.

  Hvis arbejdsgiveren og de ansatte ser forskelligt på, hvordan man sikrer, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, er det en god idé at tage

  spørgsmålet op i det løbende samarbejde i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Vær opmærksom på, at virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal dække hjemmearbejdspladser uanset, om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for de ansatte og – i givet fald – hvordan problemerne bliver løst.

  Det er muligt at klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

  Klag over arbejdsmiljøet

  En klage over dårlige arbejdsmiljøforhold bliver vurderet konkret. Klager, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at der akut fare for sikkerhed og sundhed, har altid første prioritet. Da Arbejdstilsynet normalt ikke fører tilsyn i ansattes private hjem, vil et eventuelt tilsyn med arbejde i ansattes hjem normalt kun ske efter henvendelse til virksomheden og med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten.

 • Hvad skal virksomheden være opmærksom på, hvis den ønsker at gøre mere brug af, at de ansatte kan udføre skærmarbejde hjemme?

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem. Det er dog kun visse af arbejdsmiljøreglerne om arbejdsstedets indretning, der gælder, herunder de krav, der er i reglerne om skærmarbejde.

  Reglerne om skærmarbejde gælder i den ansattes eget hjem, når arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller når det foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til ca. 1 dag om ugen.

  Hvis hjemmearbejdet er omfattet af reglerne om skærmarbejde, gælder der en række krav til skærm og tastatur mv. og til indretning af arbejdsstedet.

  Arbejdstilsynet opfordrer til, at arbejdsgiveren sammen med de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen udarbejder retningslinjer for hjemmearbejdet – herunder for indretning af hjemmearbejdspladser – så de ansatte kan udføre skærmarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, selv om de arbejder hjemme.

 • Hvem har ansvar for at betale og transportere inventar og udstyr til hjemmearbejdspladsen?

  Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet i hjemmet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derfor vil det også være arbejdsgiveren, som skal sikre sig, at den ansatte har det egnede inventar og udstyr til rådighed for hjemmearbejdet. Det er derfor som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr og til transport af det til hjemmet.

  Arbejdsgiveren kan dog godt lade den ansatte anvende sit eget private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder de krav, der gælder efter skærmbekendtgørelsen.

  I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

 • Hvordan er reglerne, når der er tale om en frivillig ordning for medarbejderne, hvor de selv ønsker at udføre arbejdet hjemmefra

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder uanset, om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte, og arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet i hjemmet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr og fx transport af inventar og udstyr mv. til brug for hjemmearbejdet.

  I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren dog stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

 • Hvordan kan man tilrettelægge hjemmearbejdet, så det fungerer godt?

  Mange ansatte har måttet arbejde hjemme siden midten af marts for at mindske risikoen for smitte med coronavirus (COVID-19). Som led i genåbningen er mange nu ved at vende tilbage til deres kontorer, mens andre stadig må arbejde hjemmefra.

  Arbejdsmiljølovgivningen gælder som hovedregel også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem. Det gælder bl.a. reglerne om arbejdets udførelse og reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det er dog kun visse af arbejdsmiljøreglerne om arbejdsstedets indretning, der gælder, herunder de krav, der er i reglerne om skærmarbejde.  

  Arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige. I den aktuelle situation med hjemmearbejde som følge af coronasituationen opfordrer Arbejdstilsynet til, at arbejdsgivere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationer arbejder sammen om at finde gode løsninger, så de ansatte kan undgå gener som følge af hjemmearbejdet.

  Læs Arbejdstilsynets råd om, hvad du kan gøre som arbejdsgiver og som medarbejder

 • Overvejer Arbejdstilsynet at ændre reglerne om hjemmearbejde?

  Det er en politisk beslutning, om reglerne om hjemmearbejde skal ændres.

  I den særlige situation med hjemmearbejde som følge af risikoen for smitte med coronavirus opfordrer Arbejdstilsynet til, at arbejdsgivere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationer arbejder sammen om at finde gode løsninger, så de ansatte kan undgå gener ved hjemmearbejdet.