Gå til hovedindholdet

Teknisk udstyr

  • Hvordan skal virksomheden forholde sig til lovpligtige eftersyn af teknisk udstyr?

    Teknisk udstyr som fx kraner, gaffeltrucks og lagerreoler er underlagt krav om periodiske eftersyn. Kravene kan være beskrevet i fabrikantens anvisninger eller fremgå af Arbejdstilsynets regler.

    Coronasituationen kan betyde, at de lovpligtige eftersyn af det tekniske udstyr ikke kan gennemføres indenfor den fastsatte tidsramme, fx fordi der er begrænset adgang til det område, hvor udstyret er opstillet/bruges. Lovpligtige eftersyn af teknisk udstyr betragtes som udgangspunkt ikke som en kritisk funktion.

    Arbejdstilsynet opfordrer til, at både de virksomheder, der skal have gennemført et eftersyn, og de servicevirksomheder, der skal udføre eftersynet, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand, vaske hænder og begrænse kontakt for at mindske smitterisikoen og regeringens restriktioner i nordjyske kommuner. Det anbefales også, at servicevirksomhederne i hvert enkelt tilfælde kontakter deres kunde på forhånd for at afklare, om det er forsvarligt at gennemføre eftersynet.

    Ejerne/brugerne af det tekniske udstyr skal tage udstyret ud af brug, hvis der er mistanke om sikkerhedsmæssige fejl eller mangler.