Gå til hovedindholdet

Test, bolig og vaccination

Spørgsmål om test, bolig og vaccination

  • Kan en arbejdsgiver pålægge ansatte at blive vaccineret mod covid-19?

    Der er ikke lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område, der direkte regulerer arbejdsgivers adgang til at pålægge ansatte at blive vaccineret mod covid-19.

    Spørgsmålet om adgangen til at give ansatte pålæg om en sådan vaccination vurderes at skulle afgøres på baggrund af ledelsesretten.

    Et pålæg om vaccination mod covid-19 udgør et særdeles betydeligt indgreb i den ansattes privatsfære og må antages kun at være retmæssigt efter ledelsesretten, hvis overordentligt tungtvejende grunde taler herfor.