G� til hovedindholdet

Vi har haft tilsyn, men ikke modtaget nogen reaktioner endnu

Vi kan ikke sende skriftlige tilbagemeldinger fra tilsyn til jer i lukkeperioden. Det betyder, at I ikke får de skriftlige påbud o.l., som vi talte om på tilsynsbesøget, før den 21. marts 2022.

Et forbud, som er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget, betyder fortsat, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.

Et strakspåbud, som er afgivet mundtligt på tilsynsbesøget, betyder fortsat, at I straks skal tage initiativ til at rette op på arbejdsmiljøproblemet.

Arbejdstilsynet vil – som hidtil – følge op med skriftlige afgørelser.

Henter PDF